Waar staan wij voor? Onze leidraad is: Iedereen moet mee kunnen doen!

Mensen met een beperking hebben als ieder ander recht op gelijke kansen bij het wonen, werken, winkelen, sporten en ontspannen. In de praktijk worden zij echter -bewust of onbewust- veelvuldig uitgesloten. Daar willen wij wat aan doen!

Het Platform Gehandicapten Leiden is een onafhankelijk door de Gemeente Leiden gesubsidieerd samenwerkingsverband van lokale belangenorganisaties van mensen met functiebeperkingen en chronische aandoeningen, zowel erfelijk als door ziekte, ongeluk of ouderdom. Bij het Platform is een groot aantal organisaties aangesloten »»

Wij behartigen de belangen van de leden, zijn voortdurend in gesprek met de Gemeente Leiden, plaatselijke zorgverleners, corporaties en ondernemers. Dit om het ontstaan van knelpunten te voorkomen, bestaande obstakels op te ruimen met als doel het bereiken van een 'inclusieve' samenleving.

Het Platform is officieel aangewezen als gesprekspartner van de gemeente bij de bouw en renovatie van openbare gebouwen en de herinrichting van de openbare ruimte. Zie hierover het collegebesluit van 10 juli 2012. Dit naar aanleiding van een met algemene stemmen aangenomen motie "Actieplan toegankelijke binnenstad (D66)" in de gemeenteraad van 8 november 2011. De tekst van de motie vindt u hier.

Actueel

Het meest actuele nieuws en acties van het Platform Gehandicapten Leiden leest u in de rubriek ACTUEEL2011 Home.