Links naar landelijke pagina's

 

-Ieder(in)

De twee belangrijkste taken van Ieder(in) zijn collectieve belangenbehartiging en het bieden van ondersteuning en service aan de lidorganisaties en aangesloten organisaties.

Website: www.iederin.nl 

-PG werkt samen (voor clienten)

Patiëntenfederatie NPCF, CG-Raad, Landelijk Platform GGz en Platform VG intensiveren hun samenwerking onder de naam "PG werkt samen".

Website: pgwerktsamen.nl

-Aandacht voor iedereen

In het programma 'Aandacht voor iedereen' krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden drie jaar lang informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de transitie van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo.

Website: Aandacht voor iedereen 

-AWBZ in 2015: alle wijzigingen op een rij

Per 1 januari 2015 zal de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zoals we die nu kennen, gaan wijzigingen. AWBZ-taken worden ondergebracht bij nieuwe en bestaande wetten. Gemeenten en zorgverzekeraars krijgen er daardoor extra taken bij komend jaar.

In dit artikel van ZorgWijzer.nl wordt dit op een rij gezet.

-Kenniscentrum Groen en Handicap

Groen & Handicap (G&H) is het Nederlandse kenniscentrum voor een toegankelijk landschap, natuur én openbare recreatiegebieden voor iedereen. Het kenniscentrum geeft info over o.m. toegankelijke wandelpaden.
De landelijk werkende vrijwilligersorganisatie wordt ondersteund door professionals uit de groensector én mensen met een lichamelijke beperking.

Website: Natuurzonderdrempels.nl

-Scootmobielhulpdienst

  7 dagen per week; 24 uur per dag. Hulp door heel Nederland

 Website: www.scootmobielhulpdienst.nl

 

 

2011 Landelijke sites.