Publicaties

reports

Het Platform Gehandicapten Leiden reageert op beleidsnota's van de gemeente en op ontwikkelingen betreffende wonen, zorg, welzijn en toegankelijkheid in de gemeente Leiden. Naast deze reacties brengt het Platform ook jaarlijks een Jaarverslag en een Werkplan uit. Ook treft u aan korte verslagen van de Algemene Vergaderingen.

Eerdere verslagen e.d. vindt u op de pagina Archief

 

                  Brieven en Reacties

2017

 • Brief aan college en raad januari 2017 fietscoaches

 

2016

 • Brief aan college en raad augustus 2016 eigen bijdragen
 • Brief aan college en raad juli 2016 Kadernota 2017-2020
 • Brief college en raad april 2016 Compensatie WTCG

 

2015

 • Brief aan BMW 8 februari 2016 inzake toegankelijkheid schouwburg 
 • Brief aan B&W van15 oktober 2015 inzake besteding WTCG/CER-gelden
 • Brief aan B&W en gemeenteraad van 3 augustus 2015 inzake monitoren sociaal beleid:
  Bij de nadere invulling van de monitor vraagt het Platform specifiek aandacht voor de inkomenspositie van chronisch zieken en gehandicapten en om te onderzoeken welke creatieve middelen de gemeente kan ontwikkelen om deze groep maatwerk te leveren.
 • Brief aan B&W en gemeenteraad van 1 juni 2015 m.b.t. inspraak op de prestatieafspraken gemeente en corporaties.
 • Brief aan het college van bestuur LUMC van 18 maart 2015, om de parkeertarieven voor gehandicapten te heroverwegen, mede in verband met de verslechterde inkomenspositie.
 • Brief aan B&W en gemeenteraad van 9 februari 2015 over beleidsregels parkeernormen.
 • Brief aan B&W over de Mobiliteitsnota 2015-2025.

 

                  Vergaderingen 

Hier vindt u de verkorte verslagen van de Algemene Vergaderingen van het Platform Gehandicapten Leiden.

 

                  Jaarverslag 2017

Hier vindt u het Jaarverslag 2017 van het Platform Gehandicapten Leiden

 

                  Werkplan 2017

Hier vindt u het Werkplan 2017 van het Platform Gehandicapten Leiden

 

 

2011 Publicaties.