Werkwijze

toegang1Het Platform Gehandicapten Leiden is een onafhankelijke organisatie, voor inspraak, advies en collectieve belangenbehartiging.

Het doel is een bijdrage te leveren aan een toegankelijke samenleving door onnodige fysieke en/of mentale drempels weg te nemen, opdat ook burgers met een beperking in staat zijn mee te doen in de maatschappij. De belangenbehartiging richt zich vooral op de stad Leiden.

Het Platform neemt deel aan diverse regionale en lokale overleg situaties en participeert in cliƫntenberaden. Daarnaast wordt de landelijke en gemeentelijke politiek nauwgezet gevolgd en wordt het Platform regelmatig benaderd door haar lidorganisatie en derden met vragen. Indien nodig benaderen we de gemeente of andere organisaties voor overleg over knelpunten. Vier van de aangesloten lidorganisaties zijn vertegenwoordigd in de Adviesraad WMO Leiden.

Het Platform is een reguliere gesprekspartner van de gemeente Leiden op het gebied van toegankelijkheid van de openbare ruimte en openbare gebouwen.

Het Platform streeft er naar om jaarlijks met de vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen in gesprek te gaan.

Het Platform kent een drietal werkgroepen. De werkgroepen zijn gebaseerd op de thema's toegankelijkheid, wonen zorg en welzijn en communicatie

2011 Werkwijze.