Werkgroepen

De werkgroepen vergaderen maandelijks en bestaan uit tenminste een bestuurslid, vrijwilligers en veelal de ondersteunend medewerker.

  • werkgroepWerkgroep Toegankelijkheid
    Leden van deze werkgroep inventariseren vanuit hun achtergrond en deskundigheid knelpunten in de openbare ruimte in de stad die de toegankelijkheid voor mensen met een beperking bemoeilijken.

  • Werkgroep Wonen, Zorg en Welzijn
    De werkgroep heeft tot doel om informatie uit te wisselen tussen de vrijwilligers die het Platform Gehandicapten Leiden vertegenwoordigen in de diverse cliƫntenberaden o.a. ziekenhuizen, ambulancedienst, Regiotaxi.

  • Werkgroep Communicatie
    Zoals de naam als zegt verzorgen enkele vrijwilligers de communicatie in de meest brede vorm o.m. de website, de nieuwsbrief, acties.

 
Ook bij de werkgroepen zijn vacatures. zie "Contact"

2011 Werkgroepen.