Werkgroep Communicatie

communicatieZoals de naam als zegt verzorgen enkele vrijwilligers de communicatie in de meest brede vorm o.m. de website, het periodiek Info (nieuwsbrief).

De Info van het Platform Gehandicapten verschijnt enkele keren per jaar om actuele ontwikkelingen voor een breed publiek te publiceren. De Info is te vinden bij Servicepunt Zorg van de gemeente, bibliotheken, diverse gezondheidscentra, wijkcentra, Radius en MEE.

Webpanel

In 2015 gaat er veel veranderen in het sociale domein. Vaak nemen politici of andere beslissers besluiten zonder goed te weten wat de gevolgen in de praktijk daarvan zijn voor mensen met een beperking. Wij horen daarom graag welke knelpunten of problemen gehandicapten, ervaringsdeskundigen, mantelzorgers, vrijwilligers tegen komen in het dagelijks leven. Wij leggen   regelmatig vragen voor in de vorm van een webpanel. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan het webpanel dan kunt u contact met ons opnemen. 

Kijk voor meer informatie over deelnemen aan het webpanel bij de rubriek Vacatures

2011 Communicatie.